QUI SOM | OBRES i PROJECTES | CONCURSOS | HISTÒRIC | CRÈDITS


L’estudi d’arquitectura i urbanisme d’en Joan Manuel Nicolàs Monsonís es va crear l’any 1990 a Barcelona. Està constituït per un equip d’arquitectes i dedicat al desenvolupament de projectes i obres  d’arquitectura, tant ’obra nova com de rehabilitació i de restauració d’edificis històrics i monumentals. També realitza disseny d’interiors i projectes i obres d’espai públic i d’urbanització.

L’estudi te una gran experiència en obra pública d’equipaments, assolida en els nombrosos treballs efectuats per a diverses administracions, amb edificis d’ús sanitari, docent, cultural i de seguretat. En l’àmbit privat ha realitzat projectes i obres d’habitatges, d’oficines i d’espais comercials.

En el camp de la rehabilitació i la restauració, l’estudi disposa d’un important conjunt d’actuacions en edificis d’alt valor patrimonial i amb diferents graus de protecció, entre els que hi ha intervencions en varis edificis modernistes destacats. També ha efectuat estudis historicoarquitectònics d’edificis i catàlegs de protecció.

Des dels seus inicis sempre els objectius de l’estudi en les feines realitzades han estat unir els necessaris criteris estètics de tota obra artística amb el rigor constructiu i de materials, d’acord amb el cost econòmic de l’encàrrec. El fet de tenir el mateix grau d’interès tant en l’obra nova com en la rehabilitació i la restauració, ha permès configurar una visió amplia del fet arquitectònic.

L’estudi compta amb consultors externs per a determinats àmbits específics que, treballant en equip multidisciplinari, fan que els seus projectes aconsegueixin el nivell tècnic òptim. A la vegada, la dedicació i el seguiment que s’efectua en les fases de construcció garanteixen unes obres acabades amb un alt nivell de detall.

L’estudi participa habitualment en concursos d’obra pública, havent estat seleccionat finalista o guanyador diverses vegades.--------------PLÀNOL DE SITUACIÓ

JOAN MANUEL NICOLÀS MONSONÍS - ARQUITECTE | RAMON TURRÓ 100, 5. 3. | 08005 BARCELONA | Tel. 934 517 745 | info@jnicolasarquitecte.com